Kontrollera återstående batteriladdning

Du kan kontrollera återstående laddning i det laddningsbara batteriet.

När du slår på headsetet genom att trycka på -knappen, blinkar indikatorn (blå) två gånger och därefter blinkar indikatorn (röd). Återstående batteriladdning indikeras av antalet gånger som indikatorn (röd) blinkar. När batteriladdningen är låg och batteriet behöver laddas, avges också meddelandet ”Battery level low” (Låg batterinivå) från röstguiden.

Tre gånger - - - - : Hög

Två gånger - - : Medel

En gång : Låg (laddning krävs) – ”Battery level low” (Låg batterinivå)

När batteriet är nästan urladdat

Indikatorn lyser röd. När batteriet är urladdat, avger headsetet en varningssignal, meddelandet ”Recharge headset” (Ladda headset) avges från röstguiden och headsetet stängs av automatiskt.

När du använder iPhone, iPad eller iPod touch

När headsetet är anslutet till iPhone, iPad eller iPod touch (iOS 5.0 eller senare) som har stöd för HFP (Hands-free Profile), visas en ikon som indikerar återstående batteriladdning på headsetet.

Kompatibla enheter

iPhone, iPad eller iPod touch (iOS 5.0 eller senare) med stöd för Hands-free Profile (HFP)

iOS 7.X / 8.X / 9.X

iOS 5.X / 6.X

A: Återstående batteriladdning i headsetet

B: Hög

C: Medel

D: Låg (laddning krävs)

Obs!

  • Om du ansluter headsetet till iPhone, iPad eller iPod touch endast med Media audio (A2DP) i en flerpunktsanslutning, visas inte den återstående batteriladdningen på rätt sätt.