Växla enhet via One-touch (NFC)

  • När headsetet är anslutet till en BLUETOOTH-enhet och du vidrör det med en NFC-kompatibel smarttelefon, ansluts headsetet till smarttelefonen i stället (One-touch-växling). Om du talar i en BLUETOOTH-kompatibel mobiltelefon som är ansluten till headsetet, kan du däremot inte växla BLUETOOTH-anslutningen via One-touch.
  • När headsetet är anslutet till en NFC-kompatibel smarttelefon och du vidrör ett annat NFC-kompatibelt BLUETOOTH-headset eller en NFC-kompatibel BLUETOOTH-högtalare med smarttelefonen, kopplas smarttelefonen bort från headsetet och ansluts till BLUETOOTH-enheten i stället.

Obs!

  • Lås upp skärmen på smarttelefonen om den är låst.
  • Om du har installerat appen NFC Easy Connect på smarttelefonen, starta NFC Easy Connect.