Ansluta en parkopplad dator (Windows 7)

Kontrollera följande innan du börjar:

 • Beroende på datorn ska den inbyggda BLUETOOTH-adaptern vara påslagen. Information om huruvida det finns en BLUETOOTH-adapter och hur du slår på den finns i bruksanvisningen till datorn.
 1. Aktivera datorn från viloläge.
 2. Slå på headsetet.

  Håll -knappen intryckt i cirka två sekunder.

  Kontrollera att indikatorn (blå) blinkar när du släpper upp knappen. Meddelandet ”Power on” (Påslagning) avges från röstguiden.

  När headsetet slås på och automatiskt ansluts till den senast anslutna enheten, avges meddelandet ”BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH anslutet) från röstguiden.

  Kontrollera på datorn att anslutningen är upprättad. Fortsätt annars till steg 3.

  Om datorn är ansluten till den senast anslutna BLUETOOTH-enheten, ska du koppla från den och fortsätta till nästa steg.

 3. Välj headsetet med hjälp av datorn.
  1. Välj [Start], [Devices and Printers].
  2. Dubbelklicka på [h.ear (MDR-EX750BT)] på enheten.

  3. Klicka på [Listen to Music].

Tips

 • Proceduren ovan är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen till datorn.
 • Om datorn var ansluten till headsetet senast det användes, sker en HFP/HSP-anslutning när du slår på headsetet. Medan headsetet är påslaget, kan du upprätta en A2DP-anslutning (musikuppspelning) genom att trycka på -knappen.

Obs!

 • Om headsetet försöker upprätta en anslutning till en tidigare ansluten BLUETOOTH-enhet, kanske du inte kan ansluta till den önskade enheten. Om anslutningen misslyckas, ska du koppla bort BLUETOOTH-anslutningen från den tidigare anslutna enheten.