Om röstguiden

Röstguiden avger meddelanden (på engelska) via headsetet i följande situationer:

  • Vid påslagning: ”Power on” (Påslagning)
  • Om batteriet håller på att ta slut när du slår på headsetet: “Battery level low” (Låg batterinivå)
  • Vid avstängning: ”Power off” (Avstängning)
  • Vid aktivering av parkopplingsläge: ”BLUETOOTH pairing” (BLUETOOTH-parkoppling)
  • Vid BLUETOOTH-anslutning: ”BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH anslutet)
  • Vid frånkoppling av BLUETOOTH-anslutning: ”BLUETOOTH disconnected” (BLUETOOTH frånkopplat)
  • Vid automatisk avstängning på grund av lågt batteri: ”Recharge headset” (Ladda headset)