One-touch-anslutning (NFC) till en smarttelefon (Android 4.1 eller senare)

När du vidrör headsetet med smarttelefonen, startas headsetet automatiskt och parkopplas och ansluts via BLUETOOTH.

Kompatibla smarttelefoner
NFC-kompatibla smarttelefoner med Android 4.1 eller senare
NFC
NFC (Near Field Communication) är en trådlös teknik för korta avstånd för trådlös kommunikation mellan olika enheter, som smarttelefoner och IC-brickor. Med NFC-funktionen kan du enkelt upprätta datakommunikation, till exempel BLUEOOTH-parkoppling, genom att vidröra N-Mark-märket eller -platsen med den NFC-kompatibla enheten.
 1. Lås upp skärmen på smarttelefonen om den är låst.
 2. Välj [Setting] – [More].
 3. Aktivera NFC-funktionen.

  * Proceduren ovan är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen till Android-smarttelefonen.

 4. Vidrör headsetet med smarttelefonen.
  • Vidrör N-Mark-märket på headsetet med smarttelefonen. Fortsätt att vidröra headsetet med smarttelefonen tills telefonen reagerar.
  • Information om vilken del av smarttelefonen du ska vidröra finns i bruksanvisningen till smarttelefonen.

  Slutför parkopplingen och anslutningen enligt anvisningarna på skärmen.

  När headsetet är anslutet till smarttelefonen, börjar indikatorn (blå) blinka långsamt. Meddelandet ”BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH anslutet) avges från röstguiden.

  • Vidrör smarttelefonen på nytt när du vill koppla från anslutningen.
  • För att ansluta en parkopplad smarttelefon, utför steg 2 och 3.

Tips

 • Pröva följande om du inte kan ansluta headsetet:
  • Lås upp skärmen på smarttelefonen om den är låst och flytta telefonen långsamt över N-Mark-märket på headsetet.
  • Ta ut smarttelefonen ur eventuellt fodral.
 • Om du vidrör en NFC-kompatibel smarttelefon med headsetet, kopplar smarttelefonen bort BLUETOOTH-anslutningen från den befintliga enheten och ansluts till headsetet (One-touch-växling).