Försiktighetsåtgärder

Anmärkning om statisk elektricitet

 • Statisk elektricitet som ackumuleras i kroppen kan orsaka en lätt stickande känsla i öronen. Du kan minimera effekten genom att bära kläder i naturmaterial.

Övrigt

 • Placera inte headsetet på en plats som utsätts för fukt, damm, sot eller ånga eller i direkt solljus. Lämna inte headsetet i bilen under längre tid. Det kan orsaka fel.
 • Användning av BLUETOOTH-enheten tillsammans med en mobiltelefon kanske inte fungerar beroende på radiovågornas beskaffenhet och platsen där enheten används.
 • Lyssning via headset på hög volym kan påverka hörseln. Använd av trafiksäkerhetsskäl inte headsetet medan du kör bil eller cyklar.
 • Använd inte headetet på platser där det kan vara farligt att inte höra omgivande ljud, till exempel vid tågövergångar, tågplattformar, övergångsställen och byggarbetsplatser.
 • Utsätt inte headsetet för vikt eller tryck under längre tids förvaring, eftersom headsetet kan deformeras.
 • Utsätt inte headsetet för kraftiga stötar.
 • Rengör headsetet med en mjuk och torr duk.
 • Utsätt inte headsetet för vatten. Headsetet är inte vattentätt. Kom ihåg att följa försiktighetsåtgärderna nedan.
  • Tappa inte headsetet i ett handfat eller annan vattenfylld behållare.
  • Använd inte headsetet på en fuktig plats eller i dåligt väder, som regn eller snö.
  • Se till att headsetet inte blir vått. Om du vidrör headsetet med våta händer eller placerar det på ett fuktigt plagg, kan headsetet bli vått och sluta fungera.
 • Om du upplever obehag efter att ha använt BLUETOOTH-enheten, ska du omedelbart sluta använda BLUETOOTH-enheten. Kontakta närmaste Sony-återförsäljare om problemet kvarstår.
 • Kontakta närmaste Sony-återförsäljare om du har frågor om eller problem med headsetet som inte beskrivs i denna guide.