Koppla från smarttelefonen via One-touch (NFC)

Du kan koppla bort headsetet från den anslutna smarttelefonen genom att vidröra headsetet med telefonen.

  1. Lås upp skärmen på smarttelefonen om den är låst.

    Om du har installerat appen NFC Easy Connect på smarttelefonen, starta NFC Easy Connect.

  2. Vidrör headsetet med smarttelefonen.

    Vidrör N-Mark-märket på headsetet med smarttelefonen. Meddelandet ”BLUETOOTH disconnected” (BLUETOOTH frånkopplat) avges från röstguiden.

Obs!

  • När headsetet är frånkopplat från smarttelefonen, stängs det av automatiskt om du inte använder det under cirka fem minuter. Stäng av headsetet genom att hålla -knappen intryckt i cirka två sekunder. Meddelandet ”Power off” (Avstängning) avges från röstguiden, indikatorn (blå) slocknar och headsetet stängs av.