Återställa headsetet

Om det inte går att slå på headsetet eller använda det trots att det är påslaget, ska du ansluta headsetet till en startad dator via den medföljande mikro-USB-kabeln och sedan trycka på -knappen och –-knappen samtidigt. Headsetet återställs. Parkopplingsinformationen raderas inte.

Ladda headsetet efter återställning genom att ta ut och sätta i mikro-USB-kabeln.

Om headsetet inte fungerar korrekt efter att det har återställts, kan du initiera det för att återställa fabriksinställningarna.