Ansluta en parkopplad BLUETOOTH-enhet

 1. Slå på headsetet.

  Håll -knappen intryckt i cirka två sekunder.

  Kontrollera att indikatorn (blå) blinkar när du släpper upp knappen. Meddelandet ”Power on” (Påslagning) avges från röstguiden.

  När headsetet slås på och automatiskt ansluts till den senast anslutna enheten, avges meddelandet ”BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH anslutet) från röstguiden.

  Kontrollera anslutningsstatus på BLUETOOTH-enheten. Fortsätt med steg 2 om telefonen inte är ansluten.

 2. Upprätta BLUETOOTH-anslutningen från BLUETOOTH-enheten.

  Mer information finns i bruksanvisningen till BLUETOOTH-enheten.

  När enheten är ansluten, avges meddelandet ”BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH anslutet) från röstguiden.

Tips

 • Proceduren ovan är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen till BLUETOOTH-enheten.
 • Om BLUETOOTH-enheten var ansluten till headsetet senast det användes, sker en HFP/HSP-anslutning när du sätter på headsetet. Medan headsetet är påslaget, kan du upprätta en A2DP-anslutning (musikuppspelning) genom att trycka på -knappen.

Obs!

 • Om headsetet försöker upprätta en anslutning till en tidigare ansluten BLUETOOTH-enhet, kanske du inte kan ansluta till den önskade enheten. Om anslutningen misslyckas, ska du koppla bort BLUETOOTH-anslutningen från den tidigare anslutna enheten.