Initiera headsetet och återställa fabriksinställningarna

Stäng av headsetet, och håll sedan -knappen och –-knappen intryckta samtidigt i mer än sju sekunder.

Indikatorn (blå) blinkar fyra gånger ( ) och headsetets fabriksinställningar återställs. All parkopplingsinformation raderas.

Kontakta närmaste Sony-återförsäljare om headsetet inte fungerar korrekt efter att det har initierats.