Inget ljud

  • Kontrollera att både headsetet och den anslutna enheten (till exempel en smarttelefon) är påslagna.
  • En A2DP BLUETOOTH-anslutning är inte upprättad mellan headsetet och BLUETOOTH-enheten. Upprätta en A2DP BLUETOOTH-anslutning från BLUETOOTH-enheten.
  • Höj volymen på headsetet och den anslutna enheten (till exempel en smarttelefon).
  • Kontrollera att uppspelningen fungerar på den anslutna enheten.
  • Om du ansluter en dator till headsetet, ska du kontrollera att inställningen för ljudutmatning på datorn är inställd på en BLUETOOTH-enhet.
  • Parkoppla headsetet och BLUETOOTH-enheten igen.
  • Kontrollera att hörlurssladden är ordentligt ansluten.