Varumärken

  • BLUETOOTH-ordmärket och logotyperna tillhör Bluetooth SIG, Inc., och all användning av dessa märken av Sony Corporation sker under licens.
  • N-Mark är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. i USA och andra länder.
  • Android och Google Play är varumärken som tillhör Google Inc.
  • iPad, iPhone och iPod touch är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder.
  • Microsoft, Windows och Windows Vista är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
  • Mac och Mac OS är varumärken som tillhör Apple Inc. i USA och andra länder.
  • Märket aptX® och aptX-logotypen är varumärken som tillhör CSR plc eller ett av företagen i dess företagsgrupp. Märket kan vara registrerat i en eller flera rättskipningsområden.
  • Namnet och logotypen LDAC är varumärken som tillhör Sony Corporation.

Övriga varumärken och märkesnamn tillhör respektive ägare.