Hur kan jag lösa ett problem?

Pröva de här åtgärderna om headsetet inte fungerar som förväntat.

  • Leta reda på problemet i den här hjälpguiden och pröva förslagen på åtgärder.
  • Anslut headsetet till en dator för att ladda batteriet.
    Vissa problem kan avhjälpas genom att ladda batteriet.
  • Återställ headsetet.
  • Initiera headsetet:
    Volyminställning och annat återställs och all parkopplingsinformation raderas.
  • Sök efter information om problemet på supportwebbplatsen.

Kontakta närmaste Sony-återförsäljare om problemet kvarstår.