Styra ljudenheten (BLUETOOTH-anslutning)

Om BLUETOOTH-enheten har stöd för AVRCP, kan du styra den via headsetet. Vilka funktioner som är tillgängliga varierar beroende på BLUETOOTH-enheten. Mer information finns i bruksanvisningen till BLUETOOTH-enheten.

Knapparna har följande funktion:

:
  • Tryck en gång under paus för att starta uppspelning.
  • Tryck en gång under uppspelning för att pausa.
+/-/ / :
  • Tryck för att justera volymen.
  • Håll intryckt tills det hörs en ljudsignal för att hoppa till början av nästa spår/början av föregående (eller aktuellt) spår. Släpp upp knappen och tryck på den igen inom en sekund tills det hörs en ljudsignal för att hoppa till början av nästa/föregående spår. Upprepa vid behov.

Obs!

  • Om kommunikationsförhållandena är dåliga, kanske funktionen på BLUETOOTH-enheten inte blir korrekt när du styr den via headsetet.
  • Vilka funktioner som är tillgängliga varierar beroende på BLUETOOTH-enheten. När du använder den enligt ovan, kanske den fungerar på annat sätt eller inte alls.