Koppla från BLUETOOTH-anslutningen (efter användning)

  1. Om du använder en enhet som har stöd för One-touch-anslutning (NFC), ska du vidröra headsetet med enheten igen. (Lås upp skärmen på enheten om den är låst.) Om du använder en enhet som inte har stöd för One-touch-anslutning (NFC), ska du koppla från anslutningen via BLUETOOTH-enheten.
    När enheten är frånkopplad, avges meddelandet ”BLUETOOTH disconnected” (BLUETOOTH frånkopplat) från röstguiden.
  2. Stäng av headsetet genom att hålla -knappen på headsetet intryckt i cirka två sekunder.
    Meddelandet ”Power off” (Avstängning) avges från röstguiden.

Tips

  • När du avslutar uppspelningen, kan BLUETOOTH-anslutningen kopplas från automatiskt beroende på BLUETOOTH-enheten.