Det går inte att upprätta en BLUETOOTH-anslutning

  • Kontrollera att headsetet är påslaget.
  • Kontrollera att BLUETOOTH-enheten är påslagen och att BLUETOOTH-funktionen är aktiverad.
  • Anslutningen till BLUETOOTH-enheten memoreras inte på headsetet. Upprätta en BLUETOOTH-anslutning mellan BLUETOOTH-enheten och headsetet strax efter den slutförda parkopplingen.
  • BLUETOOTH-enheten är i viloläge.
  • BLUETOOTH-anslutningen kopplas från. Utför BLUETOOTH-anslutningen igen.