Ringa ett samtal

Du kan ringa handsfreesamtal med en smarttelefon (mobiltelefon) som har stöd för BLUETOOTH-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile) via en BLUETOOTH-anslutning.

 • Om smarttelefonen (mobiltelefonen) har stöd för både HFP och HSP, ska du använda HFP.
 • Handhavandet kan variera beroende på smarttelefonen (mobiltelefonen). Mer information finns i bruksanvisningen till smarttelefonen (mobiltelefonen).
 1. Anslut headsetet till en smarttelefon (mobiltelefon) i förväg.
 2. Ring upp ett samtal på smarttelefonen (mobiltelefonen).

  När du ringer upp samtalet, hörs ringsignalen via headsetet.

  Om du ringer upp ett samtal medan du lyssnar på musik, pausas uppspelningen.

  Om det inte hörs någon ringsignal via headsetet, växlar du över samtalsfunktionen till headsetet genom att hålla -knappen intryckt i cirka två sekunder, eller använda smarttelefonen (mobiltelefonen).

  A: Mikrofon

 3. Tryck på +- eller –-knappen för att justera volymen.

  Ett larm avges när högsta eller lägsta volymnivå är inställd.

 4. Avsluta samtalet genom att trycka en gång till på -knappen på headsetet.

  Om du ringde ett samtal medan du lyssnade på musik, återupptas uppspelningen automatiskt.

Obs!

 • Använd smarttelefonen (mobiltelefonen) på minst 50 cm avstånd från headsetet. Det kan förekomma brus om headsetet och smarttelefonen (mobiltelefonen) är placerade för nära varandra.

Tips

 • Samtalsvolymen kan endast justeras under ett telefonsamtal.
 • Volymen kan justeras separat för samtal och musikuppspelning. Samtalsvolymen ändras inte även om du ändrar volymen medan du spelar upp musik.