One-touch-anslutning (NFC) till en smarttelefon (Android 2.3.3 eller senare, och tidigare än Android 4.1)

När du vidrör headsetet med smarttelefonen, startas headsetet automatiskt och parkopplas och ansluts via BLUETOOTH.

Kompatibla smarttelefoner
NFC-kompatibla smarttelefoner med Android 2.3.3 upp till Android 4.0.4 (utom Android 3.x)
NFC
NFC (Near Field Communication) är en trådlös teknik för korta avstånd för trådlös kommunikation mellan olika enheter, som smarttelefoner och IC-brickor. Med NFC-funktionen kan du enkelt upprätta datakommunikation, till exempel BLUEOOTH-parkoppling, genom att vidröra N-Mark-märket eller -platsen med den NFC-kompatibla enheten.
 1. Lås upp skärmen på smarttelefonen om den är låst.
 2. Välj [Setting] – [More].
 3. Aktivera NFC-funktionen.

  * Proceduren ovan är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen till Android-smarttelefonen.

 4. Hämta och installera appen NFC Easy Connect.

  Fortsätt med steg 4 om du redan har hämtat appen.

  NFC Easy Connect är en kostnadsfri Android-app som kan hämtas på Google Play™.

  Hämta appen genom att söka efter NFC Easy Connect eller med hjälp av QR-koden. Avgifter kan tillkomma för att hämta appen.

  Besök följande webbplats:

  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.easyconnect

  Appen kanske inte är tillgänglig i alla länder och/eller regioner.

  Använd en app som skannar QR-kod.

 5. Starta appen NFC Easy Connect på smarttelefonen.

  Kontrollera att appskärmbilden visas på smarttelefonen.

 6. Vidrör headsetet med smarttelefonen.
  • Vidrör N-Mark-märket på headsetet med smarttelefonen. Fortsätt att vidröra headsetet med smarttelefonen tills telefonen reagerar.
  • Information om vilken del av smarttelefonen du ska vidröra finns i bruksanvisningen till smarttelefonen.

  Slutför parkopplingen och anslutningen enligt anvisningarna på skärmen.

  När headsetet är anslutet till smarttelefonen, börjar indikatorn (blå) blinka långsamt. Meddelandet ”BLUETOOTH connected” (BLUETOOTH anslutet) avges från röstguiden.

  • Vidrör smarttelefonen på nytt när du vill koppla från anslutningen.
  • För att ansluta en parkopplad smarttelefon, utför steg 4 och 5.

Tips

 • Pröva följande om du inte kan ansluta headsetet:
  • Starta appen NFC Easy Connect på smarttelefonen och flytta telefonen långsamt över N-Mark-märket på headsetet.
  • Ta ut smarttelefonen ur eventuellt fodral.
  • Kontrollera att appskärmbilden för NFC Easy Connect visas på smarttelefonen.
 • Om du vidrör en NFC-kompatibel smarttelefon med headsetet, kopplar smarttelefonen bort BLUETOOTH-anslutningen från den befintliga enheten och ansluts till headsetet (One-touch-växling).