Dålig ljudkvalitet

  • Sänk volymen på den anslutna enheten.
  • Håll headsetet på avstånd från en mikrovågsugn, Wi-Fi-enhet osv.
  • Flytta headsetet och BLUETOOTH-enheten närmare varandra. Avlägsna eventuella hinder mellan headsetet och BLUETOOTH-enheten.
  • Håll headsetet på avstånd från en tv.
  • Växla BLUETOOTH-anslutningen till A2DP via BLUETOOTH-enheten när HFP eller HSP är inställt.
  • Om du ansluter en enhet med inbyggd radio till headsetet, kan det hända att sändningar inte kan tas emot eller att ljudkänsligheten försämras. Flytta bort headsetet från enheten och kontrollera att du kan lyssna på sändningen utan problem.
  • Om du har anslutit headsetet till BLUETOOTH-enheten tidigare, kanske det bara upprättas en HFP/HSP BLUETOOTH-anslutning när headsetet slås på. Upprätta i så fall en A2DP BLUETOOTH-anslutning från BLUETOOTH-enheten.
  • När du lyssnar på musik från en dator på headsetet, kan ljudkvaliteten bli dålig under de första sekunderna efter anslutningen. Problemet orsakas av att musiken överförs med en ljudkvalitet som är anpassad för datakommunikation. Detta är inget fel.

    Om ljudkvaliteten inte förbättras efter några sekunder, ska du trycka på -knappen på headsetet en gång under uppspelning. Eller upprätta en A2DP-anslutning via datorn. Anvisningar om hur du gör detta finns i bruksanvisningen till datorn.