Ta emot ett samtal

Du kan ringa handsfreesamtal med en smarttelefon (mobiltelefon) som har stöd för BLUETOOTH-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile) via en BLUETOOTH-anslutning.

 • Om smarttelefonen (mobiltelefonen) har stöd för både HFP och HSP, ska du använda HFP.
 • Handhavandet kan variera beroende på smarttelefonen (mobiltelefonen). Mer information finns i bruksanvisningen till smarttelefonen (mobiltelefonen).

Ringsignal

När det kommer ett inkommande samtal, hörs en ringsignal från headsetet och indikatorn (blå) blinkar snabbt.

Någon av följande ringsignaler hörs beroende på din smarttelefon/mobiltelefon:

 • ringsignalen som är inställd på headsetet
 • ringsignalen som är inställd på smarttelefonen (mobiltelefonen)
 • ringsignalen som är inställd på smarttelefonen (mobiltelefonen) endast vid BLUETOOTH-anslutning
 1. Anslut headsetet till en smarttelefon (mobiltelefon) i förväg.
 2. När ringsignalen hörs, trycker du på -knappen på headsetet och tar emot samtalet.

  När det kommer ett inkommande samtal medan du lyssnar på musik, pausas uppspelningen och en ringsignal hörs via headsetet.

  A: Mikrofon

  Om det inte hörs någon ringsignal via headsetet

  • Headsetet kanske inte är anslutet till smarttelefonen (mobiltelefonen) via HFP eller HSP. Kontrollera anslutningsstatus på smarttelefonen (mobiltelefonen).
  • Om uppspelningen inte pausas automatiskt, ska du pausa uppspelningen på headsetet.
 3. Tryck på +- eller –-knappen för att justera volymen.

  Ett larm avges när högsta eller lägsta volymnivå är inställd.

 4. Avsluta samtalet genom att trycka en gång till på -knappen på headsetet.

  Om du tog emot ett samtal medan du lyssnade på musik, återupptas uppspelningen automatiskt.

Obs!

 • Beroende på smarttelefonen (mobiltelefonen) kanske uppspelningen inte återupptas automatiskt när du har avslutat samtalet.
 • Använd smarttelefonen (mobiltelefonen) på minst 50 cm avstånd från headsetet. Det kan förekomma brus om headsetet och smarttelefonen (mobiltelefonen) är placerade för nära varandra.

Tips

 • Vissa smarttelefoner (mobiltelefoner) tar som standard emot samtal via telefonen i stället för headsetet. Med HFP- eller HSP-anslutning växlar du över samtalsfunktionen till headsetet genom att hålla -knappen intryckt i cirka två sekunder, eller använda smarttelefonen (mobiltelefonen).
 • Om du justerar volymen på headsetet medan du inte talar i telefon, justeras musikuppspelningsvolymen.
 • Volymen under ett samtal och under musikuppspelning kan justeras separat. Om du ändrar samtalsvolymen, ändras inte volymen på musikuppspelningen och tvärtom.