Ansluta headsetet till två Android-smarttelefoner

När du ansluter headsetet till en smarttelefon, aktiveras vanligtvis musikuppspelningsfunktionen och telefonsamtalsfunktionen automatiskt.

Om du vill göra en flerpunktsanslutning med två smarttelefoner separat, en anslutning för att lyssna på musik och en för att ringa telefonsamtal, ska du ändra inställningarna på smarttelefonerna så att bara en av funktionerna är aktiverad på varje smarttelefon.

 1. Parkoppla headsetet med båda smarttelefonerna.
 2. Upprätta en BLUETOOTH-anslutning mellan den ena smarttelefonen och headsetet.
 3. Avmarkera antingen [Phone audio] (HFP) eller [Media audio] (A2DP) på smarttelefonen som är ansluten till headsetet.
  Exempel: Aktivera endast Media audio (A2DP)

  Tryck på [Settings] – [Bluetooth] – inställningsikonen vid [h.ear (MDR-EX750BT)].

  Avmarkera [Phone audio] på skärmen [Paired Bluetooth device].

 4. Koppla bort BLUETOOTH-anslutningen från smarttelefonen.
 5. Upprätta en BLUETOOTH-anslutning mellan den andra smarttelefonen och headsetet.
 6. Avmarkera funktionen som du inte avmarkerade i steg 3.
 7. Upprätta en BLUETOOTH-anslutning med den första smarttelefonen igen.

  Båda smarttelefonerna är nu anslutna till headsetet, med bara den ena funktionen aktiverad.

Tips

 • Proceduren ovan är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen till Android-smarttelefonerna.