Headsetet fungerar inte korrekt

  • Återställ headsetet. Parkopplingsinformation raderas inte när du gör detta.
  • Initiera headsetet om du inte kan använda det trots att du har återställt det.