Kodek som stöds

En kodek är en ljudkodningsalgoritm som används vid överföring av ljud via en BLUETOOTH-anslutning.

Headsetet har stöd för följande fyra kodek för musikuppspelning via en A2DP-anslutning: SBC, AAC, aptX och LDAC.

 • SBC

  Förkortning för Subband Codec.

  Detta är den ljudkodningsteknik som används som standard i BLUETOOTH-enheter.

  Alla BLUETOOTH-enheter har stöd för SBC.

 • AAC

  Förkortning för Advanced Audio Coding.

  AAC används i första hand i produkter från Apple, som iPhone, och ger högre ljudkvalitet än SBC.

 • aptX

  En ljudkodningsteknik som har utvecklats av CSR plc.

  aptX används i vissa Android-smarttelefoner och ger lägre komprimering och högre ljudkvalitet än SBC.

 • LDAC

  LDAC är en ljudkodningsteknik som har utvecklats av Sony och som möjliggör överföring av ljudinnehåll med formatet High-Resolution (Hi-Res) Audio, också via en BLUETOOTH-anslutning.

  Till skillnad från andra BLUETOOTH-kompatibla kodningstekniker, till exempel SBC, fungerar den utan någon nedåtkonvertering av det högupplösta ljudinnehållet (*) och tillåter att ungefär tre gånger mer data (**) överförs via ett trådlöst BLUETOOTH-nätverk med oöverträffad ljudkvalitet, med hjälp av effektiv kodning och optimerad paketering.

  *exklusive innehåll i DSD-format

  **i jämförelse med SBC när bithastigheten 990 kbit/s (96/48kHz) eller 909 kbit/s (88,2/44.1kHz) har valts

När musik med en kodek ovan överförs från en ansluten enhet, växlar headsetet automatiskt till denna kodek och spelar upp musiken med samma kodek.

Beroende på den anslutna enheten kan du behöva ställa in enheten i förväg om du vill lyssna på musik med en annan kodek på headsetet, även om enheten har stöd för en kodek med högre ljudkvalitet än SBC.

Information om hur du ställer in kodeken finns i bruksanvisningen till enheten.