Vad är trådlös BLUETOOTH-teknik?

Trådlös BLUETOOTH-teknik är en trådlös teknik för korta avstånd för trådlös datakommunikation mellan digitala enheter, till exempel en dator och en digitalkamera. Den trådlösa BLUETOOTH-tekniken fungerar inom cirka tio meters räckvidd.

Det är vanligt att två enheter kan anslutas. Vissa enheter kan anslutas till flera enheter samtidigt.

Det behövs ingen kabel till anslutningen, och enheterna behöver inte vara vända mot varandra som med infraröd teknik. Enheten kan till exempel placeras i en väska eller ficka.

BLUETOOTH är en internationell standard som omfattas av tusentals företag i hela världen.

Kommunikationssystem och kompatibla BLUETOOTH-profiler

Profilen beskriver BLUETOOTH-enhetens funktioner enligt specifikationen. Headsetet har stöd för följande BLUETOOTH-version och profiler:

Kommunikationssystem:

BLUETOOTH-specifikation version 4.1

Kompatibla BLUETOOTH-profiler:

 • A2DP (Advanced Audio Distribution Profile): Sänder och tar emot ljudinnehåll med hög kvalitet
 • AVRCP (Audio Video Remote Control Profile): Styr ljud- och bildutrustning: pausa, stoppa, starta uppspelning osv.
 • HSP (Headset Profile)*: Tala i telefon/använda telefonen
 • HFP (Hands-free Profile)*: Tala i telefon/använda telefonen med handsfreefunktion

*När du använder en BLUETOOTH-mobiltelefon som har stöd för både HFP (Hands-free Profile) och HSP (Headset Profile), ska du använda HFP.

Största kommunikationsräckvidd

Använd enheterna inom en siktlinje på cirka tio meter.

Maximal räckvidd för kommunikation kan variera i följande situationer:

 • Det finns ett hinder, till exempel metall, en person eller en vägg, mellan headsetet och BLUETOOTH-enheten.
 • En Wi-Fi-enhet används i närheten av headsetet.
 • En mikrovågsugn används i närheten av headsetet.
 • En enhet som avger elektromagnetisk strålning används i närheten av headsetet.

Störning från andra enheter

Eftersom BLUETOOTH använder 2,4 GHz, vilket är samma frekvens som vissa Wi-Fi-nätverk (IEEE802.11b/g/n), kan Wi-Fi-enheter som används i närheten orsaka störningar och resultera i brus, ogiltig anslutning eller försämrad kommunikationshastighet. Gör i så fall följande:

 • Använd enheten på minst tio meters avstånd från Wi-Fi-enheten.
 • Stäng av Wi-Fi-enheten om headsetet används inom tio meters avstånd.
 • Flytta headsetet och BLUETOOTH-enheten närmare varandra.

Störning från andra enheter

Mikrovågor från BLUETOOTH-enheter kan påverka funktionen hos elektronisk medicinsk utrustning. Stäng av denna enhet och andra BLUETOOTH-enheter på följande platser, eftersom de kan orsaka olycksfall:

 • på platser med lättantändlig gas, till exempel sjukhus, tåg, flygplan och bensinstationer
 • nära automatiska dörrar eller brandlarm.

Obs!

 • För att BLUETOOTH-funktionen ska kunna användas, måste BLUETOOTH-enheten som ska anslutas ha samma profil som headsetet. Funktionerna kan variera beroende på specifikationerna, även om enheten har samma profil.
 • På grund av egenskaper hos den trådlösa BLUETOOTH-tekniken, kan det hända att ljuduppspelningen på headsetet sker med viss fördröjning från ljuduppspelningen på BLUETOOTH-enheten när du talar i telefon eller lyssnar på musik.
 • Enheten har stöd för säkerhetsfunktioner som uppfyller BLUETOOTH-standarden för att skydda anslutningen vid trådlös BLUETOOTH-kommunikation. Skyddet kanske emellertid inte är tillräckligt, beroende på inställningen. Var försiktig när du kommunicerar via trådlös BLUETOOTH-teknik.
 • Vi åtar oss inget ansvar för information som fångas upp av obehöriga under BLUETOOTH-kommunikation.
 • Enheter utrustade med BLUETOOTH-funktion måste följa BLUETOOTH-standarden fastställd av Bluetooth SIG, Inc. och måste autentiseras. Även om den anslutna enheten följer BLUETOOTH-standarden enligt ovan, kan det hända att vissa enheter inte kan anslutas eller inte fungerar korrekt beroende på enhetens funktioner eller specifikationer.
 • Det kan förekomma brus eller hackande ljud beroende på BLUETOOTH-enheten som är ansluten till headsetet, kommunikationsmiljön och omgivande förhållanden.