Parkopplingen fungerar inte

  • Placera headsetet och BLUETOOTH-enheten inom en meter från varandra.
  • Första gången du slår på headsetet efter köpet, eller efter en initiering eller reparation, sätts headsetet automatiskt i parkopplingsläge. Parkoppla headsetet med en BLUETOOTH-enhet. När du parkopplar en andra eller efterföljande enhet, ska du hålla -knappen på headsetet intryckt i cirka sju sekunder för att aktivera parkopplingsläget.
  • När du parkopplar headsetet med en annan enhet på nytt efter en initiering eller reparation, kan parkopplingsinformationen som har sparats på iPhone-enheten eller annan enhet förhindra parkoppling. Radera i så fall parkopplingsinformationen från enheten och genomför parkopplingen igen.