Det går inte att ansluta headsetet till en BLUETOOTH-enhet via One-touch-anslutning (NFC)

  • Fortsätt att hålla smarttelefonen nära headsetet tills telefonen reagerar. Flytta smarttelefonen närmare N-Mark-delen på headsetet om anslutningen misslyckas.
  • Kontrollera att NFC-funktionen är påslagen på smarttelefonen.
  • Ta ut smarttelefonen ur eventuellt fodral.
  • Känsligheten vid NFC-mottagningen beror på enheten. Om One-touch-anslutning från smarttelefonen till headsetet misslyckas upprepade gånger, kan du ansluta headsetet via funktionerna på telefonen.
  • Du kan inte upprätta en One-touch-anslutning (NFC) medan batteriet laddas, eftersom det inte går att slå på headsetet då. Slutför laddningen först, och upprätta sedan One-touch-anslutningen (NFC).
  • Du använder en smarttelefon med Android 2.3.3 till Android 4.0.4 men har inte installerat appen NFC Easy Connect för One-touch-anslutning.
  • Du kan inte upprätta en One-touch-anslutning (NFC) medan hörlurssladden är ansluten till INPUT-uttaget. Koppla bort hörlurssladden från headsetet.