Datorn kan inte identifiera headsetet

  • Mikro-USB-kabeln är inte ordentligt ansluten till USB-porten på datorn. Anslut mikro-USB-kabeln igen.
  • Kontrollera att headsetet och datorn är anslutna direkt till varandra, inte via en USB-hubb.
  • Ett problem kan ha inträffat med den anslutna USB-porten på datorn. Anslut till en annan USB-port om det finns en sådan.
  • Upprepa USB-anslutningen igen om det inträffar ett annat fel än de som beskrivs ovan.
  • Kontrollera att du använder den medföljande mikro-USB-kabeln.