Ladda headsetet

Headsetet har ett inbyggt laddningsbart litiumjonbatteri. Ladda headsetet med den medföljande mikro-USB-kabeln.

 1. Anslut ena änden av den medföljande mikro-USB-kabeln till headsetet och andra änden till en startad dator.

  • Kontrollera att indikatorn (röd) tänds.
  • När laddningen är klar efter cirka 2,5 timmar*, slocknar indikatorn (röd) automatiskt.

  *Tid som krävs för att ladda ett urladdat batteri till full kapacitet.

Obs!

 • Headsetet kan inte slås på och BLUETOOTH-funktionen kan inte användas under laddning.
 • Om det inträffar problem på grund av följande orsaker medan headsetet laddas, kan indikatorn (röd) slockna trots att laddningen inte är klar. Gör om laddningen inom det angivna temperaturintervallet. Kontakta närmaste Sony-återförsäljare om problemet kvarstår.
  • Rumstemperaturen överstiger temperaturintervallet 5–35 °C.
  • Det har inträffat problem med batteriet.
 • Om headsetet inte har använts under lång tid, kanske indikatorn (röd) inte tänds när du ansluter mikro-USB-kabeln för att ladda headsetet. Koppla i så fall inte bort mikro-USB-kabeln från headsetet. Vänta några minuter tills indikatorn (röd) tänds.
 • Om headsetet inte har använts under lång tid, kan batteriet snabbt bli urladdat. Batteritiden förbättras när du har laddat upp batteriet några gånger.
 • Även om du inte tänker använda headsetet under lång tid, bör du ladda batteriet helt en gång i halvåret så att kapaciteten bibehålls.
 • Om headsetet inte har använts under lång tid, kan det ta längre tid att ladda batteriet.
 • Byt ut det inbyggda laddningsbara batteriet om batteritiden försämras avsevärt. Kontakta närmaste Sony-återförsäljare för information om hur du byter batteriet.
 • Utsätt inte headsetet för extrem temperatur, direkt solljus, fukt, sand, damm och mekaniska stötar. Lämna aldrig headsetet i en bil som står parkerad i solen.
 • Om datorn sätts i viloläge medan headsetet är anslutet, slutförs laddningen inte på rätt sätt. Kontrollera inställningen på datorn innan du påbörjar laddningen. Indikatorn (röd) slocknar automatiskt om datorn sätts i viloläge. Ladda i så fall headsetet igen.
 • Använd enbart den medföljande mikro-USB-kabeln och anslut den direkt till en dator. Laddningen slutförs inte korrekt om du använder indirekt anslutning, till exempel via USB-hubb.

Tips

 • Om laddningen startar medan headsetet är påslaget, stängs headsetet av automatiskt.