Lyssna på musik från en BLUETOOTH-ansluten enhet

Du kan lyssna på musik och använda grundläggande funktioner med fjärrkontrollen till en BLUETOOTH-enhet via en BLUETOOTH-anslutning. BLUETOOTH-enheten måste ha stöd för följande BLUETOOTH-profiler:

 • A2DP (Advanced Audio Distribution Profile):
  Lyssna trådlöst på ljudinnehåll med hög kvalitet
 • AVRCP (Audio Video Remote Control Profile):
  Justera volym osv.

Funktionerna kan variera beroende på BLUETOOTH-enheten. Mer information finns i bruksanvisningen till BLUETOOTH-enheten.

 1. Anslut headsetet till en BLUETOOTH-enhet.
 2. Ta på dig headsetet.

  Placera headsetet med -symbolen till vänster och -symbolen till höger. -enheten är utrustad med en upphöjd punkt.

  A: Upphöjd punkt

 3. Spela upp musik eller video på BLUETOOTH-enheten.
  Ställ först in volymen på BLUETOOTH-enheten.
 4. Justera volymen genom att trycka på +/--knapparna på headsetet.

  Ett larm avges när högsta eller lägsta volymnivå är inställd.

Obs!

 • Om kommunikationsförhållandena är dåliga, kanske funktionen på BLUETOOTH-enheten inte blir korrekt när du styr den via headsetet.

Tips

 • Headsetet har stöd för innehållsskyddsmetoden SCMS-T. Du kan lyssna på musik och annat från enheter, till exempel en mobiltelefon eller bärbar tv, som har stöd för innehållsskyddsmetoden SCMS-T.
 • Beroende på BLUETOOTH-enheten kan du behöva justera volymen eller ändra inställningen för ljudutmatning på BLUETOOTH-enheten.
 • Volymen under ett samtal och under musikuppspelning kan justeras separat. Om du ändrar samtalsvolymen, ändras inte volymen på musikuppspelningen och tvärtom.