Słuchanie dźwięków otoczenia podczas odtwarzania muzyki (tryb dźwięków otoczenia)

Podczas odtwarzania muzyki można słyszeć dźwięki otoczenia dzięki mikrofonom umieszczonym w słuchawkach lewej i prawej zestawu nagłownego.

Aby aktywować tryb dźwięków otoczenia

Naciśnij przycisk NC/AMBIENT, gdy funkcja tłumienia szumów jest włączona.

Aby zmienić ustawienie trybu dźwięków otoczenia

Można zmienić ustawienie trybu normalnego i trybu głosowego (ustawienia trybu dźwięków otoczenia), łącząc smartfon (z aplikacją „Sony | Headphones Connect”) z zestawem nagłownym za pośrednictwem funkcji Bluetooth.

Tryb normalny: podczas słuchania muzyki będziesz słyszeć dźwięki otoczenia tak, jakby zestaw nagłowny nie był noszony.

Tryb głosu: podczas słuchania muzyki będziesz w stanie wychwycić dźwięki (takie jak komunikaty w pociągu), które chcesz usłyszeć.

Aby dezaktywować tryb dźwięków otoczenia

Naciskaj przycisk NC/AMBIENT, aż tryb dźwięków otoczenia zostanie wyłączony.

Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę funkcji w kolejności pokazanej poniżej i wygenerowanie wskazówki głosowej.


Funkcja tłumienia szumów/tryb dźwięków otoczenia: WYŁ.

Funkcja tłumienia szumów: WŁ./Tryb dźwięków otoczenia: WYŁ.

Tryb dźwięków otoczenia: WŁ.

Wskazówka

  • W zależności od warunków otoczenia i typu/głośności odtwarzanego dźwięku, dźwięki otoczenia mogą być niesłyszalne nawet podczas korzystania z trybu dźwięków otoczenia. Nie należy używać zestawu nagłownego w miejscach, w których niesłyszenie dźwięków otoczenia mogłoby być niebezpieczne, na przykład na drodze z poruszającymi się samochodami i rowerami.
  • Jeśli zestaw nagłowny nie jest noszony poprawnie, tryb dźwięków otoczenia może nie działać prawidłowo. Zestaw nagłowny należy założyć poprawnie.
  • Można również zmienić ustawienia funkcji tłumienia szumów i tryb dźwięków otoczenia w aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
  • Ustawienia trybu dźwięków otoczenia zmienione za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect” są zapisywane w zestawie nagłownym. Można słuchać muzyki z zarejestrowanymi ustawieniami trybu dźwięków otoczenia nawet po podłączeniu zestawu nagłownego do innych urządzeń, które nie mają zainstalowanej aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

Uwaga

  • Po włączeniu trybu dźwięków otoczenia, odgłos wiatru może być wyraźniej słyszany w zależności od warunków otoczenia. W takim przypadku zmień ustawienia z trybu normalnego na tryb głosowy za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”. Jeżeli odgłos wiatru jest nadal wyraźny, wyłącz tryb dźwięków otoczenia.