Zestaw nagłowny nie jest rozpoznawany przez komputer.

  • Sprawdź, czy kabel USB Type-C jest prawidłowo podłączony do portu USB w komputerze.
  • Sprawdź, czy zestaw nagłowny jest podłączony do komputera bezpośrednio, a nie przez koncentrator USB.
  • Może wystąpić problem z portem USB podłączonego komputera. Spróbuj podłączyć do innego portu USB w komputerze, jeśli jest dostępny.
  • W innych przypadkach niż podane powyżej spróbuj ponownie wykonać procedurę zestawienia połączenia USB.