Informacje o funkcji DSEE

Funkcja DSEE uzupełnia dźwięk o wysokim zakresie, który często jest tracony w przypadku skompresowanych źródeł dźwięków w zestawie nagłownym do jakości równoważnej dźwiękowi CD.

Źródła dźwięku skompresowane przez odtwarzanie strumieniowe, MP3, kodeki transmisji Bluetooth itd. są odtwarzane z naturalnym i ekspansywnym dźwiękiem.

Funkcję DSEE można skonfigurować w aplikacji „Sony | Headphones Connect” i jest ona dostępna tylko po połączeniu z zestawem nagłownym za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

Funkcja DSEE jest wyłączona podczas przesyłania źródła dźwięku z wykorzystaniem aptX.