Nie można przeprowadzić ładowania.

  • Należy korzystać z dostarczonego kabla USB Type-C.
  • Sprawdź, czy kabel USB Type-C jest pewnie podłączony do zestawu słuchawkowego i zasilacza sieciowego USB lub komputera.
  • Sprawdź, czy zasilacz sieciowy USB jest prawidłowo podłączony do gniazdka sieciowego.
  • Sprawdź, czy komputer jest włączony.
  • Sprawdź, czy komputer nie znajduje się w trybie gotowości, uśpienia lub hibernacji.
  • W przypadku korzystania z systemu Windows 8.1 aktualizację należy przeprowadzać za pośrednictwem usługi Windows Update.