Parowanie i nawiązywanie połączenia z innymi urządzeniami Bluetooth

Operacja rejestrowania urządzenia do podłączenia jest nazywana parowaniem. Najpierw sparuj urządzenie, aby użyć go z zestawem nagłownym po raz pierwszy.

Przed rozpoczęciem operacji parowania upewnij się, że:

 • Urządzenie Bluetooth znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu nagłownego.
 • Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
 • Instrukcja obsługi urządzenia Bluetooth jest dostępna.
 1. Uruchom tryb parowania z poziomu zestawu nagłownego.

  Włącz zestaw nagłowny podczas parowania zestawu nagłownego i urządzenia po raz pierwszy po zakupie lub po inicjacji zestawu nagłownego (zestaw nie zawiera informacji o sparowanych urządzeniach). Zestaw nagłowny zostanie automatycznie przełączony do trybu parowania.

  Podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw nagłowny zawiera informacje o innych sparowanych urządzeniach) naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 7 sekund.

  Sprawdź, czy niebieski wskaźnik miga 2 razy z rzędu. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth pairing” (Parowanie Bluetooth).

 2. Z poziomu urządzenia Bluetooth przeprowadź procedurę parowania w celu wykrycia opisywanego zestawu nagłownego.

  Na liście wykrytych urządzeń na ekranie urządzenia Bluetooth pojawi się pozycja [WI-C600N].

  Jeżeli nie jest wyświetlana, powtórz czynności począwszy od punktu 1.

 3. Wybierz opcję [WI-C600N] wyświetlaną na ekranie urządzenia Bluetooth do sparowania.

  Jeżeli na wyświetlaczu komputera pojawi się monit o wprowadzenie klucza dostępu (*), wpisz „0000”.

  *Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, lub „hasło”.

 4. Nawiąż połączenie Bluetooth z poziomu urządzenia Bluetooth.

  Niektóre urządzenia automatycznie łączą się z zestawem nagłownym po zakończeniu parowania. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth).

Wskazówka

 • Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia Bluetooth.
 • W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego”.

Uwaga

 • Po zarejestrowaniu urządzenia (parowanie), na podłączanym urządzeniu wyświetlone zostanie [WI-C600N] lub [LE_WI-C600N], bądź oba. Jeśli zostaną wyświetlane oba lub [WI-C600N], dotknij [WI-C600N] lub [LE_WI-C600N], jeśli wyświetlony został [LE_WI-C600N].
 • Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany, a zestaw nagłowny wyłączony. W takim przypadku rozpocznij czynność ponownie od punktu 1.
 • Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
  • Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
  • Sparowanie z 9 urządzeniem.

   Zestaw nagłowny może być sparowany z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.

  • Jeśli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth.
  • Przywracanie ustawień fabrycznych.

   Usunięte zostaną wszystkie informacje o parowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.

 • Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z jednego sparowanego urządzenia.