Z tego podręcznika należy korzystać w razie problemów lub pytań.

Zaktualizuj oprogramowanie zestawu nagłownego i aplikację „Sony | Headphones Connect” do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć pod następującym adresem:

https://www.sony.net/elesupport/