Możliwości oferowane przez funkcję Bluetooth

Zestaw nagłowny korzysta z technologii BLUETOOTH® umożliwiającej bezprzewodowe słuchanie muzyki lub wykonywanie połączeń telefonicznych.

Słuchanie muzyki

Można odbierać sygnały audio ze smartfona lub odtwarzacza muzyki, aby słuchać muzyki bezprzewodowo.

Prowadzenie rozmów przez telefon

Można wykonywać lub odbierać rozmowy telefoniczne pozostawiając wolne ręce, trzymając smartfon lub telefon komórkowy w torebce lub kieszeni.