Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Windows 10)

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

 • W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.
 1. Wybudź komputer z trybu uśpienia.
 2. Włącz zestaw nagłowny.

  Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 2 sekundy.

  Po zdjęciu palca z przycisku sprawdź, czy wskaźnik dalej miga na niebiesko. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Power on” (Zasilanie włączone).

  Po włączeniu zestawu nagłownego zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth), jeśli zestaw połączy się automatycznie z ostatnio podłączonym urządzeniem.

  Sprawdź na komputerze, czy połączenie zostało nawiązane. Jeśli nie, przejdź do punktu 3.

  Jeśli komputer nawiązał połączenie z ostatnim połączonym urządzeniem Bluetooth, rozłącz to urządzenie i przejdź do następnego punktu.

 3. Wybierz zestaw nagłowny przy użyciu komputera.
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę głośności na pasku zadań systemu Windows, a następnie kliknij opcję [Playback devices].

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję [WI-C600N].

   Jeśli pozycja [WI-C600N] nie jest wyświetlana, kliknij prawym przyciskiem myszy na ekranie [Sound] i wybierz opcję [Show Disconnected Devices].

  3. Kliknij opcję [Connect].

   Połączenie zostało nawiązane.

Wskazówka

 • Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Uwaga

 • Po podłączeniu, na podłączanym urządzeniu wyświetlone zostanie [WI-C600N] lub [LE_WI-C600N], bądź oba. Jeśli zostaną wyświetlane oba lub [WI-C600N], dotknij [WI-C600N] lub [LE_WI-C600N], jeśli wyświetlony został [LE_WI-C600N].
 • Jeśli jakość dźwięku podczas odtwarzania muzyki jest niska, sprawdź czy funkcja A2DP obsługująca połączenia odtwarzania muzyki jest włączona w ustawieniach komputera. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
 • Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu nagłownego, zestaw nagłowny może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu nagłownego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
 • Jeżeli nie można połączyć komputera z zestawem nagłownym, należy usunąć informacje parowania zestawu nagłownego na komputerze i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na komputerze można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.