Nie można nawiązać połączenia Bluetooth

  • Sprawdź, czy zestaw nagłowny jest włączony.
  • Sprawdź, czy urządzenie Bluetooth jest włączone i czy włączona jest funkcja Bluetooth.
  • Jeżeli zestaw nagłowny połączy się automatycznie z ostatnio połączonym urządzeniem Bluetooth, połączenie zestawu nagłownego z innymi urządzeniami za pośrednictwem funkcji Bluetooth może się nie powieść. W takim przypadku na ostatnio połączonym urządzeniu Bluetooth rozłącz połączenie Bluetooth.
  • Urządzenie Bluetooth jest w trybie uśpienia. Anuluj tryb uśpienia.
  • Połączenie Bluetooth zostało przerwane. Nawiąż ponownie połączenie Bluetooth.
  • Jeżeli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z połączonego urządzenia, ponownie sparuj zestaw nagłowny z urządzeniem.