Nawiązywanie połączenia ze sparowanym urządzeniem Bluetooth

 1. Włącz zestaw nagłowny.

  Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 2 sekundy.

  Po zdjęciu palca z przycisku sprawdź, czy wskaźnik dalej miga na niebiesko. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Power on” (Zasilanie włączone).

  Po włączeniu zestawu nagłownego zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth), jeśli zestaw połączy się automatycznie z ostatnio podłączonym urządzeniem.

  Sprawdź status połączenia na urządzeniu Bluetooth. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 2.

 2. Nawiąż połączenie Bluetooth z poziomu urządzenia Bluetooth.

  Stosownych informacji należy szukać w instrukcji obsługi dołączonej do posiadanego urządzenia Bluetooth. Po nawiązaniu połączenia usłyszysz wskazówkę głosową „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth).

Wskazówka

 • Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia Bluetooth.

Uwaga

 • Po podłączeniu, na podłączanym urządzeniu wyświetlone zostanie [WI-C600N] lub [LE_WI-C600N], bądź oba. Jeśli zostaną wyświetlane oba lub [WI-C600N], dotknij [WI-C600N] lub [LE_WI-C600N], jeśli wyświetlony został [LE_WI-C600N].
 • Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu nagłownego, zestaw nagłowny może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu nagłownego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
 • Jeżeli nie można połączyć urządzenia Bluetooth z zestawem nagłownym, należy usunąć informacje parowania zestawu nagłownego w urządzeniu Bluetooth i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na Bluetooth można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia.