Połączenie jednym dotknięciem (NFC) ze smartfonem Android (system Android 4.1 lub nowszy)

Po zetknięciu zestawu nagłownego ze smartfonem zestaw nagłowny zostanie automatycznie włączony, po czym nastąpi sparowanie urządzeń i nawiązanie połączenia Bluetooth.

Zgodne smartfony
Smartfony obsługujące technologię NFC z zainstalowanym systemem Android w wersji 4.1 lub nowszej.
NFC
NFC (Near Field Communication) to technologia umożliwiająca bezprzewodową komunikację zbliżeniową o krótkim zasięgu pomiędzy różnymi urządzeniami, na przykład smartfonami czy elektronicznymi zawieszkami. Dzięki funkcji NFC można szybko nawiązać połączenie do wymiany danych — np. sparować urządzenia Bluetooth — poprzez zetknięcie ze sobą urządzeń obsługujących technologię NFC (w punkcie oznaczonym znakiem N lub w wyznaczonym miejscu na obu urządzeniach).
 1. Odblokuj ekran smartfona, jeśli jest zablokowany.
 2. Włącz funkcję NFC w smartfonie.
  1. Wybierz opcję [Settings]—[Wireless & networks]—[More].
  2. Dotknij przełącznika [] obok opcji [NFC], aby włączyć funkcję NFC.

 3. Zetknij zestaw nagłowny ze smartfonem.
  • Dotknij smartfonem części zestawu nagłownego oznaczonej znakiem N. Pozostaw zestaw nagłowny zetknięty ze smartfonem, aż smartfon zareaguje.
  • Informacje na temat wyznaczonego miejsca na smartfonie, które należy dotykać, można znaleźć w instrukcji obsługi smartfona.

  Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć procedurę parowania i nawiązywania połączenia.

  Po połączeniu zestawu nagłownego ze smartfonem wskaźnik (niebieski) zacznie powoli migać. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth).

  • Aby zakończyć połączenie, dotknij smartfona ponownie.
  • Aby połączyć się ze sparowanym smartfonem, wykonaj czynność z punktu 3.
  • Odblokuj ekran smartfona, jeśli jest zablokowany.

Wskazówka

 • Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona Android.
 • Jeśli nie można podłączyć zestawu nagłownego, spróbuj wykonać poniższe czynności.
  • Odblokuj ekran smartfona, jeśli jest zablokowany, i powoli przesuń go po części oznaczonej znakiem N.
  • Jeśli smartfon jest w futerale, zdejmij go.
  • Sprawdź, czy funkcja Bluetooth w smartfonie jest włączona.
 • Po zetknięciu zestawu nagłownego ze smartfonem obsługującym technologię NFC smartfon zakończy połączenie Bluetooth z aktualnie podłączonym urządzeniem i połączy się z zestawem nagłownym (przełączanie połączenia jednym dotknięciem).