Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem z systemem Android

 1. Odblokuj ekran smartfona z systemem Android, jeśli jest zablokowany.
 2. Włącz zestaw nagłowny.

  Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 2 sekundy.

  Po zdjęciu palca z przycisku sprawdź, czy wskaźnik dalej miga na niebiesko. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Power on” (Zasilanie włączone).

  Po włączeniu zestawu nagłownego zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth), jeśli zestaw połączy się automatycznie z ostatnio podłączonym urządzeniem.

  Sprawdź status połączenia na smartfonie z systemem Android. Jeżeli połączenie nie zostało nawiązane, przejdź do punktu 3.

 3. Wyświetl urządzenia sparowane ze smartfonem Android.
  1. Wybierz opcję [Settings] - [Wireless & networks] - [Bluetooth].

  2. Dotknij przełącznika [] obok opcji [Bluetooth], aby włączyć funkcję Bluetooth.

 4. Dotknij opcji [WI-C600N].

  Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth).

Wskazówka

 • Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona Android.

Uwaga

 • Po podłączeniu, na podłączanym urządzeniu wyświetlone zostanie [WI-C600N] lub [LE_WI-C600N], bądź oba. Jeśli zostaną wyświetlane oba lub [WI-C600N], dotknij [WI-C600N] lub [LE_WI-C600N], jeśli wyświetlony został [LE_WI-C600N].
 • Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu nagłownego, zestaw nagłowny może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu nagłownego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
 • Jeżeli nie można połączyć smartfona z zestawem nagłownym, należy usunąć informacje parowania zestawu nagłownego na smartfonie i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na smartfonie można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do smartfona.