Wykonywanie rozmowy

Rozmowę bez użycia rąk umożliwia smartfon lub telefon komórkowy obsługujący profil Bluetooth HFP (Hands-free Profile) lub HSP (Headset Profile) za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

 • Jeżeli posiadany smartfon lub telefon komórkowy obsługuje zarówno profil HFP, jak i HSP, należy ustawić profil HFP.
 • Dostępne operacje zależą od smartfona lub telefonu komórkowego. Informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej ze smartfonem lub telefonem komórkowym.
 • Ten zestaw nagłowny obsługuje tylko zwykłe połączenia przychodzące. Aplikacje do rozmów na smartfony i komputery nie są obsługiwane.
 1. Najpierw podłącz zestaw nagłowny do smartfona lub telefonu komórkowego.
 2. Użyj smartfona lub telefonu komórkowego, aby wykonać połączenie.

  Podczas wywoływania połączenia w zestawie nagłownym słychać sygnał wybierania numeru.

  Jeśli połączenie zostanie wywołane podczas słuchania muzyki, odtwarzanie zostanie wstrzymane.

  Jeśli w zestawie nagłownym nie słychać sygnału wybierania numeru, należy przełączyć rozmowę na zestaw nagłowny, korzystając ze smartfona lub telefonu komórkowego albo przytrzymując przycisk przez około 2 sekundy.

  A: mikrofony

  Używany razem z mikrofonem do funkcji tłumienia szumów.

 3. Naciśnij przycisk + lub - , aby wyregulować głośność.

  Po osiągnięciu maksymalnego lub minimalnego poziomu głośności odtwarzany jest dźwięk alarmu.

 4. Aby zakończyć rozmowę, ponownie naciśnij przycisk na zestawie nagłownym.

  Jeśli połączenie zostało wywołane podczas słuchania muzyki, odtwarzanie zostanie wznowione po zakończeniu rozmowy.

Wskazówka

 • Głośność rozmowy można dostosować tylko podczas rozmowy telefonicznej.
 • Głośność rozmów telefonicznych i odtwarzania muzyki w zestawie nagłownym można regulować niezależnie. Zmiana poziomu głośności rozmowy nie wpływa na poziom głośności odtwarzania muzyki i odwrotnie.

Uwaga

 • Smartfona lub telefonu komórkowego należy używać w odległości co najmniej 50 cm od zestawu nagłownego. Jeśli smartfon lub telefon komórkowy jest zbyt blisko zestawu nagłownego, mogą wystąpić szumy.