Korzystanie z Asystenta Google

Korzystając z funkcji Asystenta Google, która jest dostępna w smartfonie, można mówić do mikrofonu zestawu nagłownego w celu obsługi smartfona lub przeprowadzenia wyszukiwania.

Zgodne smartfony
 • Smartfony zainstalowane z systemem Android 5.0 lub późniejszym (wymagana jest najnowsza wersja Google app).
 1. Otwórz aplikację „Sony | Headphones Connect” i ustaw przycisk NC/AMBIENT jako przycisk Asystenta Google.

  Gdy używasz Asystenta Google po raz pierwszy, otwórz aplikację Asystent Google i stuknij przycisk [Finish headphones setup] w Widoku Rozmowy i postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie, aby dokończyć ustawienia początkowe dla Asystenta Google.

  Więcej informacji o aplikacji „Sony | Headphones Connect” można znaleźć pod następującym adresem URL.

  https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

 2. Naciśnij przycisk NC/AMBIENT, aby użyć Asystenta Google.
  • Naciśnij i przytrzymaj, aby wydać polecenie głosowe.
  • Naciśnij raz, aby odczytać powiadomienie.
  • Naciśnij dwa razy, aby anulować polecenie głosowe.

Więcej informacji o Asystenta Google można znaleźć pod następującym adresem URL:

https://assistant.google.com

Wskazówka

 • Sprawdź i aktualizuj wersję oprogramowania zestawu nagłownego za pomocą aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
 • Gdy funkcja Asystenta Google nie jest dostępna z powodów takich jak brak połączenia z siecią, włącza się wskazówka głosowa „The Google Assistant is not connected” (Asystent Google nie jest podłączony).
 • Jeżeli przycisk [Finish headphones setup] nie jest widoczny w aplikacji Asystenta Google, odłącz słuchawki od ustawień Bluetooth smartfona i ponów proces parowania.

Uwaga

 • Jeżeli przycisk NC/AMBIENT zostanie ustawiony jako przycisk Asystenta Google w kroku 1, nie można używać funkcji tłumienia szumów z poziomu zestawu nagłownego.
 • Jeżeli przycisk NC/AMBIENT zostanie ustawiony jako przycisk Asystenta Google w kroku 1, nie można używać funkcji Amazon Alexa z poziomu zestawu nagłownego.
 • Funkcja Asystenta Google może nie być używana w niektórych krajach, regionach oraz nie być obsługiwana w niektórych językach.