Słuchanie muzyki z urządzenia za pośrednictwem połączenia Bluetooth

Jeżeli urządzenie Bluetooth obsługuje następujące profile, można słuchać muzyki i korzystać z podstawowych funkcji zdalnego sterowania urządzeniem Bluetooth za pośrednictwem połączenia Bluetooth.

 • A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

  Umożliwia bezprzewodowe słuchanie muzyki wysokiej jakości.

 • AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

  Umożliwia regulację głośności itp.

Obsługa zależy od urządzenia Bluetooth. Stosownych informacji należy szukać w instrukcji obsługi dołączonej do posiadanego urządzenia Bluetooth.

 1. Podłącz zestaw nagłowny do urządzenia Bluetooth.
 2. Załóż zestaw nagłowny.

  Załóż opaskę na szyję tak, aby oznaczenie znajdowało się na lewym uchu, a oznaczenie na prawym uchu. Urządzenie ma wyczuwalną wypukłość.

  A: wyczuwalna wypukłość

  Dopasuj ustawienie zestawu nagłownego do uszu.

 3. Włącz odtwarzanie muzyki lub nagrania wideo z poziomu urządzenia Bluetooth.
  Wyreguluj głośność na urządzeniu Bluetooth.
 4. Wyreguluj głośność, naciskając przyciski +/- na zestawie nagłownym.

  Po osiągnięciu maksymalnego lub minimalnego poziomu głośności odtwarzany jest dźwięk alarmu.

Wskazówka

 • Zestaw nagłowny obsługuje technologię ochrony nagrań SCMS-T. Można słuchać muzyki i innego dźwięku na zestawie nagłownym z urządzenia, na przykład przenośnego telewizora, które obsługuje technologię ochrony nagrań SCMS-T.
 • W przypadku niektórych urządzeń Bluetooth może być konieczne wyregulowanie głośności lub ustawienie wyjścia audio z poziomu podłączonego urządzenia Bluetooth.
 • Głośność rozmów telefonicznych i odtwarzania muzyki w zestawie nagłownym można regulować niezależnie. Zmiana poziomu głośności rozmowy nie wpływa na poziom głośności odtwarzania muzyki i odwrotnie.

Uwaga

 • W przypadku słabej łączności urządzenie Bluetooth może reagować nieprawidłowo na polecenia z zestawu nagłownego.