Parowanie i nawiązywanie połączenia ze smartfonem iPhone

Operacja rejestrowania urządzenia do podłączenia jest nazywana parowaniem. Najpierw sparuj urządzenie, aby użyć go z zestawem nagłownym po raz pierwszy.

Przed rozpoczęciem operacji parowania upewnij się, że:

 • Smartfon iPhone znajduje się nie dalej niż 1 m od zestawu nagłownego.
 • Akumulator zestawu nagłownego jest wystarczająco naładowany.
 • Instrukcja obsługi smartfona iPhone jest dostępna.
 1. Uruchom tryb parowania z poziomu zestawu nagłownego.

  Włącz zestaw nagłowny podczas parowania zestawu nagłownego i urządzenia po raz pierwszy po zakupie lub po inicjacji zestawu nagłownego (zestaw nie zawiera informacji o sparowanych urządzeniach). Zestaw nagłowny zostanie automatycznie przełączony do trybu parowania.

  Podczas parowania drugiego lub kolejnego urządzenia (zestaw nagłowny zawiera informacje o innych sparowanych urządzeniach) naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 7 sekund.

  Sprawdź, czy niebieski wskaźnik miga 2 razy z rzędu. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth pairing” (Parowanie Bluetooth).

 2. Odblokuj ekran smartfona iPhone, jeśli jest zablokowany.
 3. Wybierz ustawienie Bluetooth w smartfonie iPhone.
  1. Wybierz opcję [Settings].
  2. Dotknij opcji [Bluetooth].

  3. Dotknij przełącznika [], aby zmienić go na [] (włączenie funkcji Bluetooth).

 4. Dotknij opcji [WI-C600N].

  Jeżeli na wyświetlaczu smartfona iPhone pojawi się monit o wprowadzenie klucza dostępu (*), wpisz „0000”.

  Zestaw nagłowny i iPhone zostały sparowane i połączone ze sobą. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth).

  Jeśli urządzenia nie zostaną połączone, patrz sekcja „Nawiązywanie połączenia ze sparowanym smartfonem iPhone”.

  Jeśli na wyświetlaczu nie pojawia się pozycja [WI-C600N], należy wykonać procedurę ponownie od punktu 3.

  *Klucz dostępu może być również określany mianem: „kod dostępu”, „kod PIN”, lub „hasło”.

Wskazówka

 • Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia iPhone.
 • W celu usunięcia wszystkich informacji o parowaniu Bluetooth patrz sekcja „Przywracanie ustawień fabrycznych zestawu nagłownego”.

Uwaga

 • Po zarejestrowaniu urządzenia (parowanie), na podłączanym urządzeniu wyświetlone zostanie [WI-C600N] lub [LE_WI-C600N], bądź oba. Jeśli zostaną wyświetlane oba lub [WI-C600N], dotknij [WI-C600N] lub [LE_WI-C600N], jeśli wyświetlony został [LE_WI-C600N].
 • Jeżeli parowanie nie zostanie przeprowadzone w ciągu 5 minut, tryb parowania zostanie anulowany, a zestaw nagłowny wyłączony. W takim przypadku rozpocznij czynność ponownie od punktu 1.
 • Po sparowaniu urządzeń Bluetooth nie ma potrzeby ponownego ich parowania, za wyjątkiem poniższych przypadków:
  • Informacje o parowaniu zostały usunięte, na przykład po naprawie.
  • Sparowanie z 9 urządzeniem.

   Zestaw nagłowny może być sparowany z maksymalnie 8 urządzeniami. W przypadku parowania nowego urządzenia gdy sparowanych jest już 8 urządzeń, informacje o rejestracji najstarszego sparowanego urządzenia są nadpisywane informacjami nowego urządzenia.

  • Jeśli informacje o sparowaniu zestawu nagłownego zostały usunięte z urządzenia Bluetooth.
  • Przywracanie ustawień fabrycznych.

   Usunięte zostaną wszystkie informacje o parowaniu. W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.

 • Zestaw nagłowny można sparować z wieloma urządzeniami, jednak w danym momencie muzykę można odtwarzać tylko z jednego sparowanego urządzenia.