Nawiązywanie połączenia ze sparowanym komputerem (Mac)

Zgodny system operacyjny

macOS High Sierra (wersja 10.13)

Przed rozpoczęciem sprawdź następujące kwestie:

 • W zależności od komputera, należy włączyć wbudowany adapter Bluetooth. Jeśli nie wiesz, jak włączyć adapter Bluetooth lub nie masz pewności, czy komputer posiada wbudowany adapter Bluetooth, zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną z komputerem.
 • Ustaw głośnik komputera w trybie WŁ.
  Jeśli głośnik komputera jest ustawiony w trybie „WYŁ.”, dźwięk nie będzie się wydobywał z zestawu nagłownego.
  Głośnik komputera znajduje się w trybie WŁ.

 1. Wybudź komputer z trybu uśpienia.
 2. Włącz zestaw nagłowny.

  Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 2 sekundy.

  Po zdjęciu palca z przycisku sprawdź, czy wskaźnik dalej miga na niebiesko. Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Power on” (Zasilanie włączone).

  Po włączeniu zestawu nagłownego zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Bluetooth connected” (Nawiązano połączenie Bluetooth), jeśli zestaw połączy się automatycznie z ostatnio podłączonym urządzeniem.

  Sprawdź na komputerze, czy połączenie zostało nawiązane. Jeśli nie, przejdź do punktu 3.

  Jeśli komputer nawiązał połączenie z ostatnim połączonym urządzeniem Bluetooth, rozłącz to urządzenie i przejdź do następnego punktu.

 3. Wybierz zestaw nagłowny przy użyciu komputera.
  1. Wybierz opcję [(System Preferences)] - [Bluetooth] z paska zadań w prawej dolnej części ekranu.

  2. Kliknij [WI-C600N], naciskając przycisk sterowania komputerem na ekranie Bluetooth i wybierz [Connect] z menu rozwijanego.

 4. Kliknij ikonę głośnika w prawej górnej części ekranu i wybierz opcję [WI-C600N].

  Teraz możesz cieszyć się odtwarzaniem muzyki na komputerze.

Wskazówka

 • Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.

Uwaga

 • Po podłączeniu, na podłączanym urządzeniu wyświetlone zostanie [WI-C600N] lub [LE_WI-C600N], bądź oba. Jeśli zostaną wyświetlane oba lub [WI-C600N], dotknij [WI-C600N] lub [LE_WI-C600N], jeśli wyświetlony został [LE_WI-C600N].
 • Jeśli jakość dźwięku podczas odtwarzania muzyki jest niska, sprawdź czy funkcja A2DP obsługująca połączenia odtwarzania muzyki jest włączona w ustawieniach komputera. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.
 • Jeżeli ostatnio podłączone urządzenie Bluetooth umieszczono w pobliżu zestawu nagłownego, zestaw nagłowny może połączyć się automatycznie z tym urządzeniem po włączeniu zestawu nagłownego. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Bluetooth na urządzeniu lub wyłączyć zasilanie.
 • Jeżeli nie można połączyć komputera z zestawem nagłownym, należy usunąć informacje parowania zestawu nagłownego na komputerze i ponownie sparować urządzenia. Szczegółowe informacje na temat czynności wykonywanych na komputerze można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.