Użycie funkcji pomocy głosowej (Google app)

Korzystając z funkcji Google app, która jest dostępna na smartfonie z systemem Android, można mówić do mikrofonu zestawu nagłownego w celu obsługi smartfona z systemem Android.

 1. Ustawienie asystenta i poleceń głosowych w Google app.

  W smartfonie z systemem Android, wybierz [Settings] - [Apps], następnie wybierz ikonę z kółkiem zębatym w prawym górnym rogu ekranu.
  Następnie wybierz [Assist & voice input] - [Assist app] i ustaw [Assist app] na Google app.

  Powyższy opis to przykładowa procedura. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi smartfona z systemem Android.

  Uwaga: może być wymagana najnowsza wersja aplikacji.

  Szczegółowe informacje o Google app można znaleźć w instrukcji obsługi lub witrynie pomocy technicznej smartfona z systemem Android lub na stronie sklepu Google Play.

  W zależności od danych technicznych smartfona z systemem Android uruchomienie Google app na zestawie nagłownym może nie być możliwe.

 2. Podłącz zestaw nagłowny do smartfona Android przez połączenie Bluetooth.
 3. Kiedy smartfon z systemem Android jest w trybie gotowości lub odtwarza muzykę, naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby aktywować Google app.

  Funkcja Google app zostanie aktywowana.

 4. Wyślij polecenie do Google app przy użyciu mikrofonu zestawu nagłownego.

  Szczegółowe informacje dotyczące Google app, włącznie z aplikacjami obsługującymi Google app, można znaleźć w instrukcji obsługi smartfona z systemem Android.

  Kiedy funkcja Google app jest włączona i w ciągu określonego czasu nie zostanie wysłane żadne polecenie, funkcja Google app wyłączy się.

Uwaga

 • Jeżeli przycisk NC/AMBIENT zostanie ustawiony jako przycisk Asystenta Google, funkcja pomocy głosowej (Google app) nie jest dostępna.
 • Jeżeli przycisk NC/AMBIENT zostanie ustawiony jako przycisk Amazon Alexa, funkcja pomocy głosowej (Google app) nie jest dostępna.
 • Funkcji Google app nie można aktywować przez wypowiedzenie polecenia „Ok Google”, nawet jeśli ustawienie „Ok Google” w smartfonie z systemem Android jest włączone.