Użycie funkcji usuwania szumów

Dzięki funkcji usuwania szumów można słuchać muzyki bez zakłóceń powodowanych przez szumy otoczenia.

  1. Włącz zestaw nagłowny.

    Zostanie odtworzona wskazówka głosowa „Power on” (Zasilanie włączone).

    Funkcja usuwania szumów jest włączana automatycznie po włączeniu zestawu nagłownego.

Aby wyłączyć funkcję usuwania szumów

Naciskaj przycisk NC/AMBIENT, aż funkcja tłumienia szumów zostanie wyłączona.

Każde naciśnięcie przycisku powoduje zmianę funkcji w kolejności pokazanej poniżej i wygenerowanie wskazówki głosowej.


Tryb dźwięków otoczenia: WŁ.

Funkcja tłumienia szumów/tryb dźwięków otoczenia: WYŁ.

Funkcja tłumienia szumów: WŁ./Tryb dźwięków otoczenia: WYŁ.

Wskazówka

  • Można również zmienić ustawienia funkcji tłumienia szumów i tryb dźwięków otoczenia w aplikacji „Sony | Headphones Connect”.

Uwaga

  • Jeżeli przycisk NC/AMBIENT zostanie ustawiony jako przycisk Asystenta Google, nie można przełączyć funkcji usuwania szumów naciskając przycisk NC/AMBIENT. Można również zmienić ustawienia funkcji tłumienia szumów i tryb dźwięków otoczenia w aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
  • Jeżeli przycisk NC/AMBIENT zostanie ustawiony jako przycisk Amazon Alexa, nie można przełączyć funkcji usuwania szumów naciskając przycisk NC/AMBIENT. Można również zmienić ustawienia funkcji tłumienia szumów i tryb dźwięków otoczenia w aplikacji „Sony | Headphones Connect”.
  • Zestaw nagłowny nie będzie mógł uzyskać pełnej skuteczności tłumienia szumów, jeśli nie zostaną użyte dostarczone wkładki douszne.
  • Pełna skuteczność tłumienia szumów nie będzie mogła zostać osiągnięta, jeśli wkładki douszne nie zostaną dobrze włożone do uszu. Dopasuj ustawienie zestawu nagłownego do uszu.