Nie można przeprowadzić parowania.

  • Umieść zestaw nagłowny i urządzenie Bluetooth w odległości nie większej niż 1 m od siebie.
  • Zestaw nagłowny automatycznie przechodzi w tryb parowania podczas parowania pierwszego urządzenia po zakupie, uruchomieniu lub ponownym parowaniu zestawu nagłownego. Aby sparować drugie lub kolejne urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk na zestawie nagłownym przez ponad 7 sekund w celu włączenia trybu parowania.
  • Podczas parowania urządzenia po raz kolejny po przywróceniu ustawień fabrycznych lub ponownym parowaniu zestawu nagłownego, może nie być możliwe sparowanie urządzenia, jeśli zachowuje ono informacje o parowaniu dla zestawu nagłownego (iPhone lub inne urządzenie). W takim przypadku należy usunąć informacje o sparowaniu zestawu nagłownego z urządzenia, a następnie ponowić procedurę parowania.