Ładowanie zestawu nagłownego

Zestaw nagłowny zawiera wbudowany akumulator litowo-jonowy. Użyj dostarczonego kabla USB Type-C, aby naładować zestaw nagłowny przed jego użyciem.

 1. Otwórz pokrywę portu USB Type-C.

 2. Podłączanie zestawu nagłownego do sieci.

  Użyj kabla USB Type-C (w zestawie) i zasilacza sieciowego USB (sprzedawany oddzielnie) do podłączenia zestawu nagłownego do gniazdka sieciowego.

  • Wskaźnik (w kolorze czerwonym) zestawu nagłownego będzie się świecić.
  • Procedura ładowania trwa około 2,5 godz. (*), a jej zakończenie sygnalizowane jest automatycznym wyłączeniem wskaźnika (w kolorze czerwonym).

  *Czas wymagany do całkowitego naładowania rozładowanego akumulatora. Czas ładowania może się różnić w zależności od warunków użycia.

  Po zakończeniu ładowania odłącz kabel USB Type-C, a następnie zamknij pokrywę portu USB Type-C, aby uniemożliwić dostanie się wody lub kurzu do zestawu nagłownego.

Wskazówka

 • Możesz także użyć dostarczonego kabla USB Type-C, aby podłączyć się do działającego komputera, aby naładować zestaw nagłowny.
 • W przypadku rozpoczęcia ładowania, gdy zestaw nagłowny jest włączony, zestaw nagłowny zostanie automatycznie wyłączony.

Uwaga

 • Ładowanie może nie być możliwe z kablami innymi niż dostarczony kabel USB Type-C.
 • Ładowanie może nie działać w przypadku niektórych typów zasilaczy sieciowych USB.
 • Gdy zestaw nagłowny jest podłączony do gniazda sieciowego lub komputera, nie można wykonywać wszystkich czynności, takich jak włączanie zestawu nagłownego, rejestrowanie lub podłączanie do urządzeń Bluetooth oraz odtwarzanie muzyki.
 • Zestawu nagłownego nie można naładować, gdy komputer jest w trybie gotowości (uśpienia) lub hibernacji. W takim przypadku zmień ustawienia komputera, aby ponownie rozpocząć ładowanie zestawu nagłownego.
 • Jeżeli zestaw nagłowny nie był używany przez dłuższy czas, czas pracy akumulatora może być krótszy. Pojemność poprawi się po kilku ładowaniach.
 • Jeśli zestaw nagłowny jest przechowywany przez dłuższy okres czasu, akumulator należy całkowicie naładować co 6 miesięcy, aby uniknąć jego rozładowania.
 • Jeżeli zestaw nagłowny nie był używany przez dłuższy czas, ładowanie akumulatora może trwać dłużej.
 • W przypadku wykrycia problemu podczas ładowania zestawu nagłownego z poniżej wymienionych przyczyn wskaźnik (w kolorze czerwonym) zacznie migać. W takim przypadku należy ponownie przeprowadzić ładowanie w zakresie temperatury ładowania. Jeśli problem powtarza się, skonsultuj się ze sprzedawcą Sony.
  • Temperatura otoczenia przekracza zakres temperatur ładowania od 5°C do 35°C.
  • Problem z akumulatorem.
 • Jeżeli zestaw nagłowny nie był używany przez dłuższy czas, wskaźnik (w kolorze czerwonym) może nie świecić się podczas ładowania. Poczekaj chwilę, aż zaświeci się wskaźnik (w kolorze czerwonym).
 • Jeżeli czas pracy wbudowanego akumulatora ulegnie znacznemu skróceniu w stosunku do pierwotnego czasu pracy, wówczas akumulator należy wymienić. W kwestii wymiany akumulatora należy zasięgnąć porady w najbliższym punkcie sprzedaży produktów Sony.
 • Należy unikać ekstremalnych zmian temperatur, bezpośredniego nasłonecznienia, wilgoci, piasku, zapylenia i wyładowań elektrycznych. Nie pozostawiać zestawu nagłownego w zaparkowanym pojeździe.
 • Do podłączania do komputera należy używać tylko dostarczonego kabla USB Type-C i wykonywać tylko bezpośrednie podłączenia. Ładowanie nie przebiegnie prawidłowo w przypadku pośredniego podłączenia, na przykład przez koncentrator USB.